Historien

50 år er ikke nogen høj alder for et industriområde, men Hersted Industripark – som området hedder idag – har en spændende historie, som ingen tilsvarende områder i Danmark kan hamle op med.

Det var i dette område, at mange ting, der siden så dagens lys andre steder i landet, skete for første gang. I starten af 60’erne var samfundets omstilling fra landbrug til industri i fuld gang. Faktisk gik omvæltningen så hurtigt, at der stort set ikke var flere ledige grunde til den voksende industri i København.

Men behovet for bebyggelige kvadratmetre var kolossalt. S.E. Lorentzen, der senere gennem ca. 20 år beklædte posten som formand for ejerlauget, var dengang på udkik for en bekendt efter en industrigrund på 3.000 m i Stor-københavn.

Det var tilsyneladende umuligt at finde ledige grunde, indtil Lorentzen besøgte Herstedernes kommune, som dengang lå ude på landet.

Gennem sin søgen var Lorentzen blevet opmærksom på, hvor stort behovet for industrigrunde var i hele Stor-københavn.

Lorentzen forelagde kommunen en storstilet ide, og Herstedernes kommune var med på ideen om at tilbyde en række landbrugsejendomme en pris for deres jord. Og så gik det slag i slag. De oprindelige 3.000m voksede til 240 ha og i den kommende tid solgte grundene ganske enkelt sig selv.

S.E. Lorentzen fortæller, at man solgte hele 3 industrigrunde om dagen, og mange kunder kom helt af sig selv – med penge på lommen og kvadratmetre i tankerne. I midten af 1964 var området byggemodnet. Jordkøbenes omfang og en byggemodning i raketfart, med hvad det bl.a. indebærer af kloarkering m.v., var ikke tidligere set i Danmark.

Da de nye grundejere begyndte at opføre deres bygninger, lagde de deres del af grunden til 60ernes og 70ernes kraftige industrielle vækst i Danmark.

Køerne er tilbage på Smedeland!

Hvor der i 50’erne græssede malkekøer på engen ved Herstedøster, ligger der nu 3 tonstunge beton-køer i midterrabatten på Smedeland – udført af billedkunstneren Knud Ross for Hersted Industripark og afsløret af borgmester Finn Aaberg, Albertslund Kommune.

Tre tonstunge køer udført i beton af billedkunstneren Knud Ross, Ollerup ved Jelling, blev torsdag eftermiddag afsløret af borgmester Finn Aaberg, Albertslund Kommune. De ligger nu i midterrabatten på Smedeland og iagttager alle forbipasserende. Der er tale om den første store skulptur i et kunstprojekt, som i de kommende år vil placere op mod en snes skulpturer i hele det område, der danner Hersted Industripark.

– Vi har netop afsluttet en omfattende beplantningsplan af Hersted Industripark, hvor vi de seneste år har plantet 800 træer, 4.500 ildtorn og 200.000 krokus, fortæller formanden for Ejerlauget Hersted Industripark, underdirektør Lars Gøtke, Nordea Ejendomme A/S. Sammen med Albertslund Kommune har vi investeret godt 3,3 mio. kr. i beplantningen, og prikken over i’et er nu det storstilede kunstprojekt.

Det er landskabsarkitekt Birgitte Fink, Tølløse, der har været ansvarlig for beplantningsplanen. Hun så på nogle gamle kort, at netop Smedeland og gaderne omkring udgjorde engene til landsbyen Herstedøster i 50’erne. Her græssede malkekøerne, og hun fik derfor ideen til at lade billedkunstneren Knud Ross skabe skulpturen med de 3 store køer, der nu er vendt tilbage til Smedeland.

De sociale gruppedyr
Knud Ross, der debuterede som billedhugger på den censurerede Kunstnernes Sommerudstilling i 1990, har lavet mange tonstunge skulpturer af køer, løver, dansere og musikere. Efter borgmester Finn Aabergs afsløring af skulpturen fortalte han bl.a.:

– Jeg holder meget af køer, og den første gruppe køer i beton har ligget på min egen mark siden 1990. Køerne er sociale dyr, der altid ligger i grupper, og derfor består skulpturen på Smedeland da også af tre køer, der hver vejer godt et ton. De er ikke ens, men de har alle hovedet i samme retning, så de betragter folk, der kommer kørende ned ad vejen. Meningen er simpelthen, at man skal føle sig betragtet. Derfor er de også placeret 100 meter fra det store lyskryds ved Fabriksparken, så bilisterne ikke bliver distraheret midt i krydset.

Mine hidtil tungeste skulpturer er to løver, der danner byport til Givskud, og de vejer hver 4,5 tons. Ved et plejehjem i Vejle har jeg en skulptur af to ældre, meget modne og kraftige mennesker, som danser så livagtigt, at de 2,5 tons næsten er oppe at lette, fortæller Knud Ross.

Ejerlauget Hersted Industripark har fået et tilskud til skulpturen på 50.000 kr. fra Nordea Fonden. Hvornår der bliver penge til den næste skulptur, forlyder der ikke noget om i øjeblikket, men det samlede budget for placering af kunst i området er på en million kroner, oplyser Lars Gøtke.

Billedkunstner Knud Ross (tv) ses her sammen med de tre tonstunge køer, som han har skabt til Hersted Industripark, og som torsdag blev afsløret af borgmester Finn Aaberg, Albertslund kommune, og formand for Ejerlauget, underdirektør Lars Gøtke, Nordea Ejendomme A/S.

© Copyright - Hersted Industripark