Samarbejdspartnere indenfor vedligehold

Arkitekt/facedecensur

Adressse Telefon nr.

Thomas Grauslund Nielsen, Cand.merc.fir., MRICS
Rådhuspladsen 16
DK - 1550 København

tgn@bluepartner.dk

45 30189857

Skilteleverandør – bestilleren skal selv betale skiltet

Adresse Telefon nr.

hp Skilte
Sydvestvej 136
2600 Glostrup

36 46 05 40

Kurt Andersen

Adresse Telefon nr.

CreaSign
Ellekær 9
2730 Herlev

44 84 76 71

Bent Aasberg

Adresse Telefon nr.

DanSign
Smedeland 38
2600 Glostrup

23 99 88 01

Tonny Sønderbæk

Græsslåning, snerydning, saltning, fortovsreprationer o.lign.

Adresse Telefon nr. Email/Web adresse

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S
Fabriksparken 44
2600 Glostrup


Der er ejernes ansvar at slå græs samt vedligeholde fortove (knækkede fliser etc.) på alle stikvejene.

På de store veje er det ejers ansvar fra kant af cykelsti og indad.

43 73 31 08 post@kirkegaard.nu

www.kirkegaard.nu