Bestyrelse

Ejerlauget ledes af en bestyrelse bestående af indtil 7 medlemmer.

Af bestyrelsens medlemmer skal mindst 2 repræsentere grundejere med areal på under 10.000 m2 og mindst 4 repræsentere grundejere
med areal på over 10.000 m2.

Alle spørgsmål inden for bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, med mindre mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Intet medlem af bestyrelsen må stemme om forhold, der vedrører hans ejendom eller person.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

Jesper Larsen

Jesper Larsen

Direktør, Formand

PROPERTY PARTNERS
Holmbladsgade 18
2300 København S

Tlf.: 39 30 12 60
Fax.: 20 14 78 71
e-mail: jl@propertypartners.dk
www.propertypartners.dk

Mads Grunnet

Mads Grunnet

Direktør, Næstformand

Hougaard & Koefoed A/S
Malervangen 11
2600 Glostrup

Tlf.: 43 96 28 80
Fax.: 43 96 28 47
e-mail: mag@h-k.dk
www.h-k.dk

Peter Lanng Nielsen

Peter Lanng Nielsen

Adm. direktør, Bestyrelsesmedlem

Keolis Danmark
Naverland 20
2600 Glostrup

Tlf.: 88 17 10 01
Mobil: 40 46 47 90
e-mail: Peter.Lanng.Nielsen@keolis.dk
www.keolis.dk

Hans Oluf Krog

Hans Oluf Krog

Planlægningschef, Bestyrelsesmedlem

Colas A/S
Fabriksparken 34-40
2600 Glostrup

Mobil : 45 98 9 852
e-mail: hans.oluf.krog@colas.dk

John Haldbæk

John Haldbæk

Projektudviklingschef

Stensdal Group A/S
Vallensbækvej 47
DK-2605 Brøndby

Mobil : 22 18 92 90
Mail : jh@stensdal.dk

Bo Kirkegaard

Bo Kirkegaard

Direktør, Bestyrelsesmedlem

Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S
Fabriksparken 44
2600 Glostrup

Tlf.: 4373 3108
Fax: 4373 0108
e-mail: bo@kirkegaard.nu
www.kirkegaard.nu

Dan Bülow Pedersen

Dan Bülow Pedersen

Direktør Suppleant små grunde

Dinitrol
Formervangen 44
2600 Glostrup

Mobil : 26 13 24 50
Mail :dansk.rust@gmail.com

Bjarne Rasmussen

Bjarne Rasmussen

Suppleant for store grunde

DEAS Asset Management A/S

Dirch Passers alle 76
2000 Frederiksberg

bjra@deas-asset.com

Thomas Grauslund Nielsen

Thomas Grauslund Nielsen

Direktør, Administrator

Bluepartner Aps
Nordre Strandvej 231B
3140 Ålsgårde

Tlf.: (mobil) 30 18 98 57
e-mail: tgn@bluepartner.dk